Miljö

Vårt mål är att för våra kunder tillhandahålla
produkter och tjänster med låg miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • Uppfylla eller överträffa de i lagar och förordningar ställda miljöskyddskraven.
  • Använda miljöanpassande produkter.
  • Öka kunskapen om miljövänliga produkter.
  • Samordna transporter.
  • Minska mängden avfall.
  • Öka återanvändning och återvinning av material.
  • Källsortera.